NachbarNet'in Yönetmeliği

1. Genel
NachbarNet Basel ve çevresinde yaşayan insanların arasında ki ilişkiyi ve dayanışmayı amaç edinir. NachbarNet bu amaç için bir zemin oluşturur; Bu Zeminde günlük yardım, değiş tokuş ve etkinlikleri sunan ve ihtiyacı olanlar ilan verebilirler.

2. Kazanç amacı olmayan bir alışveriş ortamıdır
Herkes NachbarNet’ e katılabilir. Bütün etkinlikler aynı değere sahiptir. Amacı para kazanmak olanlar başka platformları kullanabilirler.

3. Gönüllülük ve zorunluluk
Her hizmet gönüllüdür. Kimse görev üstlenmek zorunda değildir. Önemli olan bu görev de, verilen hizmet, harcanan zaman ve karşılıklı sempatinin iki tarafında beklentilerini karşılaması. Yapılan anlaşmalara uyulması beklenir.

4. Saygı ve Gizlilik
NachbarNet’te değişik yaşam koşulları olan insanlar buluşurlar. Kişilik ve değişik yaşam şekillerine saygı duyulmalı ve gizliliğe dikkat edilmeli.

5. Kalite
Hizmet sunanlar yeteneklerini gerçekçi değerlendirip ona göre sunmalıdır. Destek arayanlar sunanların uzman olmadığının farkında olmalı ve beklentilerini ona göre ayarlamalı. NachbarNet zor durumlarda danışmanlık hizmeti verir. İnternet kullanıcılarından arz ve taleplerini kendilerinin düzenlemesi rica edilir, İnternetsiz kullanıcılardan hizmet veremediklerinde ya da Basel’i terk ettiklerinde sekreterliğe bildirmeleri rica edilir.

6. Ücret ve Takas
Hizmet alan kişi sunan kişiye normalde saat başı 15 Fr. ödüyor. Bu “harçlık” karşılıklı anlayış birliği ile artırılır ya da azaltılır. Her hizmet sunanın ücreti bu yükseklikte değildir ve bazı durumlarda hizmet alanlar daha fazlada ödeyebilirler. Uzun zamanlı hizmetler de İş anlaşması ve sosyal sigortaya bildirilmesi tavsiye edilir. Ortak yapılan etkinlikler ve Değişimler ücretsizdir.

7. NachbarCheck
Geliri az olan kişiler NachbarNet’in “NachbarÇeklerinden” yararlanabilirler. Bu Çekler için sekreterliğe başvurulması gereklidir. Bu Çeklerle hizmet sunanların ücreti ödenir.

8. Bağlayıcılık ve Dışlanma
NachbarNet hizmet alanların ve verenlerin uygunluğunu araştırmaz. Bu süreçte ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. Olumsuz durumlarda kişileri devre dışı bırakabilir.

9. Veri Koruma
Verilen iletişim bilgileri doğru olmak zorundadır. Verilerin silinmesi her zaman istenebilir.
NachbarNET faliyet, yani «Freizeit» bölümünde ek veri koruma sunar: Bir ilan üzerine adres istenildiğinde, ilanı veren kişinin sadece ismi, telefon numarası ve e-mail adresi sunulacaktır. Bunun karşılığında ayni bilgiler karšı tarafa sunulacaktır.

10. Destekliyenler
Aracı kurum ve yönetim ücretle çalışanlardan oluşur. Bu Hizmetlerden memnun olanlardan bu çalışmayı desteklemeleri beklenir.