Reguły NachbarNet

1. Informacje ogólne
NachbarNet ułatwia spotkania i międzyludzką współpracę w Bazylei i okolicach. NachbarNet udostępnia stronę na której można zamieszczać zarówno prośby o pomoc w codziennym życiu jak i zgłaszać swoją gotowość pomocy.

2. Członkostwo
Od 1 stycznia 2020 r., z NachbarNet mogą korzystać tylko członkowie stowarzyszenia.  Osoby korzystające z NachbarNet regularnie wnoszą opłatę roczną w wysokości 60 CHF. Osoby korzystające z NachbarNet rzadko lub tylko czasami wnoszą opłatę roczną w wysokości 30 CHF. Dla osób rejestrujących się po raz pierwszy, sześć pierwszych miesięcy jest bezpłatnym członkostwem próbnym. Osoby w trudnym położeniu finansowym mogą złożyć wniosek o sfinansowanie składki członkowskiej.

3. Na zasadach rynkowych, lecz bez chęci zysku
Działamy na zasadach rynkowych, ale bez chęci zysku. Do NachbarNet może dołączyć każdy i każde działanie oceniane jest jednakowo. Kto szuka przede wszystkim zarobku powinien skorzystać z innej platformy

4. Dobrowolnie, ale wiążąco.
Każde działanie jest dobrowolne i nikt nie ma obowiązku podejmowania działań. Ważne jest, aby obie strony wspólnie ustaliły swoje zaangażowanie z uwzględnieniem ograniczeń czasowych oraz osobistych sympatii. Raz ustalonych zasad należy przestrzegać.

5. Szacunek i dyskrecja.
W NachbarNet spotykają się ludzie w różnych sytuacjach życiowych. Należy respektować osobowość i styl życia uczestników i zachować dyskrecję w sprawie informacji prywatnych.

6. Jakość
Każdy powinien realnie ocenić swoje możliwości i oferować tylko to, co jest w stanie należycie wykonać.  Osoby poszukujące wsparcia muszą mieć świadomość, że ludzie oferujący usługi nie działają jako profesjonaliści, toteż wymagania w stosunku do nich również muszą być realne. Sekretariat NachbarNet doradza w trudnych sytuacjach. Osoby korzystające z internetu proszone są o samodzielne zarządzanie swoimi ofertami i wnioskami.  Osoby, które nie mają internetu prosimy o poinformowanie sekretariatu kiedy nie mają czasu na podjęcie kolejnych zajęć, będą przez dłuższy czas nieobecne lub zmieniły adres.

7. Rekompensata i wymiana
i. Każdy otrzymujący pomoc płaci osobie świadczącej usługi z reguły 15 franków za godzinę. To "kieszonkowe" za obopólnym porozumieniem może być wyższe lub niższe. Nie każdy oferujący pomoc potrzebuje tej kwoty, natomiast niektórzy potrzebujący pomocy chcą i mogą płacić więcej. Jeżeli z okazjonalnych zadań, usługi stają się regularnym zatrudnieniem, zaleca się umowę o pracę i rejestrację w systemie ubezpieczeń społecznych.
ii.  Działania w ramach czasu wolnego, tandemy językowe oraz wszelka wymiana (również pomocy) nie podlegają wynagrodzeniu.
iii. Pożyczanie i dzielenie się: tutaj działamy bez rekompensaty pieniężnej. Żeby pożyczanie i dzielenie się opłacało się obydwu stronom możliwe są następujące rekompensaty: np. kto pożyczy "Dörrex" od sąsiada żeby zrobić susz z jabłek , może dać za to sąsiadowi porcję suszu. Kto pożycza regularnie, kosiarkę do trawy, może pomoc właścicielowi kosiarki w ogródku lub podlewać rośliny tej osoby pod jej nieobecność. Gdy przedmioty, które pożyczamy są wiele warte, można zażądać zwrotnej kaucji.

8. NachbarCheck
Osoby o niewielkich dochodach mogą ubiegać się w NachbarNet o bony zwane NachbarCheck, którymi można płacić osobom niosącym pomoc.

9. Odpowiedzialność, ubezpieczenie, wykluczenie
NachbarNet nie ocenia kwalifikacji osób oferujących pomoc. NachbarNet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody. NachbarNet może wykluczyć osoby ocenione negatywnie.

10. Ochrona danych
Obowiązkowe jest podanie poprawnych danych kontaktowych. W każdej chwili można zażądać usunięcia swoich danych. W obszarze "Czas wolny" obowiązuje zwiększona ochrona prywatności: Po zamówieniu "adresu", przekazujemy obydwu osobom (osobie ogłaszającej i zamawiającej) jedynie imię, numer telefonu i adres email.